Hiort-Engan Studiogalleri venneforening

I spenningsfeltet mellom gamle håndverksteknikker og ny vitenskap skal Hiort-Engan Studiogalleri legge forholdene til rette for kursaktiviteter, foredrag, utstillinger og lignende.
Våpenskjold
Smie samt keramikkverksted er ferdig, og en stor steinovn til vedfyrt baking er på plass.
I samarbeid med Røros Astronomi-forening blir det etablert teleskop som skal åpnes januar 06.
Gammeldags vedfyrt sauna til pleie og velvære kommer på plass til sommeren.
Det vil bli arrangert utstillinger, kurs og forelesninger som medlemmene vil få førsteprioritet til. Informasjon vil i hovedsak bli sendt ut via epost, men de som ønsker det får tilsendt informasjon via vanlig postgang.

Medlemskapet er ikke tidsbestemt, men vil vare så lenge virksomheten er i drift.
Den unike Barokkhaven som Peder Hiort skapte på midten av
1700-tallet skal være sentral i formidlingen av det kulturlandskapet.

Brosjen i sølv (laget av Hartzgården Sølvsmie) som følger medlemskapet er en kopi av Peder Hiorts ornament som sansynligvis prydet et av inngangspartiene på hans store anlegg ute i Engan.
Orginalen er utført i det vakreste smijernsarbeid med deler i gullforgylling.

For mer informasjon om venneforeningen eller for å melde deg på send en epost til oss eller ring oss på tlf: 913 42 350

Tilbake