Mer om Peder Hiort og Hiort-Engan

Om Peder Hiort
Hiort var byggmester for Røroskjerka, teolog, vitenskapsmann, boksamler (Hiort hadde bøker på norsk, dansk, svensk, tysk, fransk, engelsk, latin - sågar samisk ordbok!). Han var i tillegg jordbruker, landskapsarkitekt og barokkhagearkitekt. En mann med utpregede kunstneriske, organisatoriske og humanistiske evner.

Dammanlegget

Gården Engan
Peder Hiort overtok gården etter sine foreldre og den ble drevet som et mønsterbruk. Historien om de staselig husene på gården, Gulstuggu og Blåstuggu, den en og en halv meter høye fontenen med diameter på oppunder to meter og det praktfulle gårdstunet.

Parkanlegget

Treskulpturene og Jòns Ljungberg
Hiort engasjerte den navngjetne treskjæreren Jòns Ljungberg til å skjære figurer til utsmykning av sine hus. Ikke bare gården i Engan og barokkhagen fikk innslag av trefolk av mange slag. Også Hiorts andre hus ble utsmykket på samme måte. I tillegg fikk Hiort bygd "Engan skanse", med mannshøye tresoldater bevæpnet med kanoner.

Engan skanse, bautaen og steingjerdet
Den 1200 alen lange, snorrette steinmuren Hiort fikk bygd var med å danne en helhet i hans arkitekturprosjekt i Engan. Med tresoldatene og Engan skanse i den ene enden og en svær bauta i den andre enden trakk Hiort lange linjer i landskapet, også knyttet opp mot Finne-Galaaen.

Tilbake