Kulturlandskap Røros

Galleri, kafe og selskapslokale, verksted, smie & bakerovn.

Torgeir Leander Henriksen - Engan - 7374 RÝros
leander@roros.net - tlf: 913 42 350