Hiort-Engan studiogalleri

Tyvold søndre heter gården Torgeir har etablert seg på. Her er det ikke bare galleri og i halmhuset og verksted i åttekant-tårnet. I tillegg til bolighus, låver og løer er det nemlig lagt grunnlag for en bred kreativ virksomhet i Engan.

En gammel smie er gjenreist på området, og her er en smedlærlig i ferd med å etablere seg. En vedfyrt bakerovn er bygd opp like ved halmhuset og Røros astronomiforening har reist sitt stjerneobservatorium rett ovenfor verkstedet.

Torgeir arrangerer også kurs og har foredrag samt selskaper i Hiort-Engan. Se mer under aktuelt.

Det er også blitt dannet en venneforening, Hiort Engan Studiogalleri venneforening. Ved å være medlem, blir man varslet om arrangementer og kurs på stedet.