Halmhuset

I Hiort-Engan har Torgeir bygd opp det som sannsynligvis er Norges høyest beliggende halmhus. Bygging med halm har mange fordeler. Halmen holder bedre på varmen, gir rimeligere byggekostnader og kan kategoriseres som en økologisk byggemetode.

Torgeir halmhus rommer kafe, galleri og utstillingsrom samt kurslokaler.

Det særpregede huset ser mest ut som et murhus, og skiller seg fint ut i terrenget i den lille Rørosbygda.

Flere bilder