Om Engan

I Engan har det bodd folk siden de første menneskene slo seg ned permanent på Rørosvidda, og det meste av aktivitet har sprunget ut fra dette området, som har et av de rikeste naturgrunnlagene i regionen.

Bergverkdirektør Hiort anla i tiden fra 1772-89 et barokk hageanlegg ved familiegården i Hiort-Engan like utenfor Røros. Her innførte han europeisk hagearkitektur, bygde lysthus, kapell, fontene, urtehage og andre eksotiske innslag. Gården var et mønsterbruk, og mange av sporene etter direktørens anlegg er godt synlige i dag.

Hiortkapellet

I dag arrangeres det vandringer i restene av barokkparken, som det fremdeles fins mange synlige spor etter. Torgeir Henriksen har i tillegg planer om å etablere en museumsdel over Hiortens virke i Engan.

Mer om Peder Hiort og Hiort-Engan