Kulturlandskap Røros

Galleri, kafe og selskapslokale, verksted, smie & bakerovn.

Galleriet drives i sommer av Linda Wintervold - Engan - 7374 RÝros
tlf: 988 82 539 se også facebook-gruppa for oppdatert info!